Soros György

Vissza a Magyarok oldalra
___________________

Soros György született Schwartz György

Budapesten, 1930. augusztus 2-án.

Schwartz Tivadar (Soros Tivadar) író, újságíró, eszperantista fia. Úgy sikerült túlélnie a holokausztot, hogy 1944-ben a 13 éves fiút egy minisztériumi tisztviselő rejtegette Budapesten. 1947-ben az Egyesült Királyságba költözött, ahol 1956-ig élt és 1952-ben diplomázott a London School of Economicson.


1956-ban az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le.

Egy évtizeden keresztül egy tőzsdei cégnél alkuszként és értékpapír-elemzőként dolgozott, majd 1969-ben megalapította a Quantum Befektetési Alapot, 1983-ban pedig a Soros Alapítványt, amit a következő évben Magyarországra is kiterjesztett.

1994-ben elindította a Global Power Investments-et. Franciaországban, Angliában és Németországban is nagy feltűnést keltő pénzügyi spekulációs műveleteket hajtott végre.

A lengyel Szolidaritás és a csehszlovák Charta 77 mozgalomnak nyújtott segítsége hozzájárult a Szovjetunió befolyásának gyengüléséhez, végül megszűnéséhez. A 2003-as grúz rózsás forradalom sikerében is jelentős financiális részt vállalt, de az Egyesült Államok belpolitikájának alakításában is tevékenyen részt vett például a 2004-es elnökválasztás során. George W. Bush megbuktatására tett próbálkozásokat jelentős összeggel támogatta.

Fehéroroszországban az ellenzéki erők támogatása miatt persona non grata-nak nyiltvánították.

A filantróp Soros György által létrehozott és támogatott különböző független alapítványok és programok egy közös céllal működnek: hogy világszerte elősegítsék a nyitott társadalmak kialakulását, különösen Közép-Kelet Európa és a Szovjetunió volt kommunista országaiban. Ezek a szervezetek a nyitott társadalmakhoz szükséges infrastruktúrát és intézményeket segítenek kiépíteni, széles körben támogatva az oktatási, gyermek- és ifjúsági programokat, média- és kommunikációs programokat, civil társadalom és emberi jogi programokat, humanitáriánus segélyprogramokat, tudományos, orvosi, művészeti, kulturális, valamint gazdasági szerkekezetátalakításhoz kapcsolódó programokat.

Az amerikai jelzáloghitel-válságot az elsők között ismerte fel, a második világháború előtti nagy gazdasági világválsághoz hasonlította.

“Van egy alapvető félreértés a pénzpiacok jellegét illetôleg. A közfelfogás szerint a piacok mindig az egyensúly felé tartanak. De a pénzpiacokon a várható áralakulások megsejtése a fontos, itt nincs egyensúly. A legtöbb üzletet bizonyos értelemben a rend és a káosz határán kötik. Ezért kell tennünk valamit, hogy megakadályozzuk a piacok kisiklását.”
- Soros György -

Jóllehet Soros György nem tartja magát olajszakértőnek, de egész életében a befektetési lázakat tanulmányozta. Az ezekről szóló elméletét nemrég megjelent, „A pénzpiacok új paradigmája” (The New Paradigm for Financial Markets) című könyvében fejtette ki, s ez bizony markánsan eltér a hagyományos látásmódoktól.

A Soros-féle elmélet szerint az árak a pénzpiacokon nem szükségképpen az egyensúly irányába tartanak. Nem csupán passzívan reagálnak a kereslet és a kínálat alapvető követelményére, hanem többféleképpen befolyásolják is azokat. Kétirányú folyamatról van szó: az elfogult piaci felfogás és a kereslet/kínálat közötti kölcsönhatásról, mely a piacokat eltávolíthatja az egyensúlytól. Minden konjunktúra és hanyatlás valamely alapvető változással veszi kezdetét, például az internet elterjedésével, amit aztán az új trend félreértelmezése követ az árak terén. Eleinte ez a félreértelmezés erősíti mind a trendet, mind magát a helytelen értelmezést. A téves értelmezést aztán egyre inkább kezdik felismerni, a felfogás változása pedig befolyásolni kezdi az alapvető feltételeket az ellenkező irányban. A piaci ártrend azon nyomban megfordul. Az áreséssel együtt a hitelfedezetek szintén zuhannak. A fedezetek tulajdonosainak nyomott áron kell túladniuk rajtuk, hogy minimális készpénzhez vagy tőkéhez jussanak, az ilyen eladások pedig a piacot átlendítik a másik irányba. A zuhanás rövidebb és gyorsabb, mint az azt megelőző konjunktúra.

Ez a folyamat ellentmond a hagyományos szemléletmódnak, mely szerint a piacok az egyensúly felé tartanak, az egyensúlytól való eltérés pedig csak véletlenszerűen eshet meg. A széles körben alkalmazott mesterséges pénzügyi eszközök erre a látásmódra alapultak.


“Úgy mozgatni a piacokat, hogy profitáljak belôle, ez nem menne. Talán a befektetôk úgy vennének, mint én, – de mi van, ha eladok? Ez mind nem olyan egyszerû. Tudatában vagyok a körülöttem kialakult mítosznak. Valójában az összeesküvés-elmélet terméke, ami abból indul ki, ha valami történik, azt valaki elôidézte. Voltaképpen ez az antiszemitizmus kiindulópontja.”
- Soros György -

Soros Alapítvány: Soros György: Egy közös cél

MiMi: Soros György

MTV Videótár: Diagnózis és recept Soros György szemével

GlobuszNet: Soros György új elmélete a pénzpiaci mozgásokról, Paradigmaváltás a befektetési stratégiákban?

ParaMeter: Soros György három pontos terve az euróválság megoldására

Manna: Soros György előre látta a gazdasági válságot

SG: Technológiai részvényekre fogad Soros György

Globusz: Soros György új elmélete a pénzpiaci mozgásokról, Paradigmaváltás a befektetési stratégiákban?

Wikipedia: Soros György

Privatbankar, Christoph Bertram és Uwe Jean Henser interjúja: Soros György: A távol-keleti futótűzről

Ma: Bill Gates és Soros György gyakorolják a legnagyobb hatást az emberiségre

Népszabadság Online: Soros György: Ahogy én látom 2009-et, A világhírű befektető cikksorozata (1. rész)

Hetek, Vizin Balázs: Beszélgetés Soros Györggyel, Nem voltunk hajlandók áldozatok lenni

Vissza a Magyarok oldalra
___________________