HTML oldalak

HTML

- HTML trükkök, módszerek

- HTML5 és CSS3

- XHTML

- HTML szerkesztők

- CSS

Használjunk táblázat dizájnt, vagy ne használjunk?

Hyper Text Markup Language = Hiperszöveg leíró nyelv

A HTML a World Wide Web alapvető leírónyelve.

A HTML dokumentum egy olyan szövegfájl, amely a szövegen kívül tartalmaz ún. html-tag-eket – vagy más néven formázó utasításokat -, ezen kívül további objektumokra mutató hivatkozásokat is. A html tag-ek  befolyásolják a dokumentum megjelenítését, kapcsolatait, ezeket a böngészőprogram értelmezi és végrehajtja. A html formázó tag-ek megelőzik, illetve körül fogják a dokumentum azon a részét, amelyre vonatkoznak.

A  HTML nyelv  állandóan bővül,  fejlődik. A szabványosítás csak lassan követi a fejlődést. Ezért nem minden böngészőprogram tudja a HTML utasítások mindegyikét értelmezni.

A HTML nyelv egyik nagy előnye az egyszerősége mellett, hogy egy böngésző, ha számára értelmetlen utasítással találkozik, akkor azt egyszerően kihagyja, átlépi. Ezért nem okoznak például problémát az újabb  utasítások a régebbi kiadású böngészőknek sem.

Ugyanez a tulajdonság az egyik legnagyobb hátránya is egyben. Lehetőséget ad pongyola szövegformázásra, a szintaktikai szabályok laza alkalmazására. További következmény lehet, hogy ugyanazt a dokumentumot két különböző böngésző program nem biztos, hogy ugyanolyan formában fogja megjeleníteni.

A HTML oldal készítőjének tisztában kell lennie azzal, hogy az általa készített oldal egy másik számítógépen nem ugyanúgy fog megjelenni, mint a fejlesztő gépén. Másik operációs rendszeren, másik böngészőprogramban, vagy éppen csak a böngésző program egy másik verziójában, egy más felbontású monitoron, más színbeállítás mellett, … stb. ugyanaz a HTML kód egy lényegesen eltérő képet szolgáltathat.

A HTML erőssége és értéke a fentiek ellenére mégis abban rejlik, hogy platformfüggetlennnek tekinthetjük abban az értelemben,  hogy a  HTML dokumentum tartalma – ha nem is teljesen azonos formában, de –  mindenfajta böngészőben megtekinthető.

Egy HTML dokumentum alapvető szerkezet nagyon egyszerű:

 <html>
 <head>
  <title>A dokumentum címe</title>
 </head> 

 <body>
 Szövegtörzs ...
  <h1>Fejezetcím</h1>
  <p>Egy szövegrész</p>

 </body>
</html>

A html fájl alapvetően két fő részből áll, a head = fejrészből és a body = szövegtörzsből. Bár nem kötelező, de sok esetben nagy segítséget nyújt a böngésző számára, ha még a kezdő html tag előtt beírunk egy DTD tag-et (DTD=Document Type Definition), ami weboldal nyelvtani típusát határozza meg.

A fejrész tartalmazza az oldal címét (title) és sok más, az egész dokumentumra vonatkozó leíró utasítást.
A  szövegtörzs pedig, ahogy a neve is mondja, alapvetően a dokumentum szöveg tartalmát tartalmazza. Kezdetben ez teljes mértékben összemosódott a szöveget formázó tag-ekkel. A stíluslapok megjelenése óta viszont lehetőség van a formázó utasítások és a szövegtartalom szétválasztására. Ez jelentős könnyebbséget jelent a HTML dokumentum frissítése, módosítása tekintetében, hiszen egyrészt a módosítandó szövegrészek sokkal könnyebben megtalálhatók, másrészt ugyanaz a  szövegtartalom nagyon könnyen megjeleníthető más formában és különböző eszközökön is.

A HTML kód helyességét a validator.w3.org címen tudjuk ellenőrizni.

Bevezetés a HTML-be
Jelen dokumentum egy rövid bevezető a HTML fejlesztésbe. Mi az a HTML? Egy különleges szöveges dokumentumtípus, amit a webböngészők használnak szövegek és grafikák megjelenítésére. A szöveg olyan jelölőcímkéket tartalmaz, mint például a bekezdések kezdetét jelölő <p> és azok végét jelölő </p>. A HTML dokumentumokat gyakran hívják “weblapoknak” is. A böngészők a weblapokat webszerverektől kérik le, melyek az internetnek köszönhetően gyakorlatilag bárhol lehetnek a Földön.

HTML és CSS oktatás ingyenesen
A honlapkészítéshez szükség lesz a HTML (HyperText Markup Language = hiperszöveges jelölőnyelv) és a CSS (Cascading Style Sheets = rangsorolt stíluslapok vagy egymásba ágyazott stíluslapok) megismerésére. A HTML és CSS fájlok szöveges fájlok, a weboldalt megjelenítő eszköz (pl. a böngészőnk) ezeket a szöveges fájlokat tölti le az Internetről, értelmezi őket, és az eredmény a megjelenő weboldal lesz. Azt kell megtanulnunk, hogy pontosan mit kell írni az ilyen fájlokba ahhoz, hogy a kívánt megjelenést kapjuk. A HTML nyelv írja le a weboldal tartalmát, míg a CSS nyelv a weboldal formázásait. Egy példával megvilágítva: az alábbi példa weboldalon csak azt mondtuk meg, hogy legyen rajta egy főcím, egy alcím, egy lista, egy link és két bekezdés. Ezt a HTML nyelv segítségével értük el.