Szemantikus web

W3C Semantic Web

“A szemantikus web célja egy olyan infrastruktúra létrehozása, amely lehetővé teszi a Weben lévő adatok integrálását, a közöttük levő kapcsolatok definiálását és jellemzését, illetve az adatok értelmezését.” (Herman Iván: Szemantikus Web: egy rövid bevezetés)

Ez azt jelenti, hogy az internet legfontosabb célja nem a gépek összekapcsolásából keletkező hálózat, hanem az adatok összekapcsolásából keletkező tartalomháló felépítése, és annak értelmezési képessége, egy következtetéseket is lehetővé tevő metaadat-infrastruktúra létrehozása. Ez egy réteges felépítésű struktúra. Néhány alapvető réteg a következő:

  • Az első szinten a Unicode (egységes kód) és URI (Uniform Resource Identifier=egységes erőforrás azonosító) ajánlások biztosítják az egységes nemzetközi karakterformátumot és az egységes címezhetőséget. A szemantikus weben belül az URI-k használata többet jelent mint a megszokott weblapcímek. Egy személyt is azonosíthat az e-mail címét tartalmazó URI, vagy egy intézetet a weblapjának a címe, valamint tulajdonságokat, állításfajtákat is URI-k azonosíthatnak.

  • Az XML (Extensible Markup Language=bővíthető jelölő nyelv) réteg biztosítja, hogy a szemantikus web definíciókat egyéb XML alapú szabványokkal integrálhassuk. Az XML a névtér- és sémadefiníciókkal együtt lehetővé teszi, hogy egy XML dokumentum a létrehozásakor alkalmazott szintaktikai és szemantikus szabályokra hivatkozzon, és ezáltal egy önleíró, érvényesíthető dokumentumformátumot biztosít.

  • Az RDF (Resource Description Framework=forrás leíró keretrendszer) és RDFS (Resource Description Framework Schema=forrás leíró keretrendszer séma) réteg biztosítja, hogy állításokat tehessünk az objektumokról URI-k segítségével, és olyan szótárakat készítsünk, amelyekre ezen URI-k hivatkozhatnak.

  • Az OWL (Web Ontology Language=szemantikus WEB szolgáltatások ontológia-leíró nyelve), az ontológiaréteg lehetőséget ad bonyolultabb szótárak felépítésére. Itt már a különböző fogalmak közötti összefüggések is megadhatók, hasonlóan egy tezauruszhoz.

  • A digitális aláírás réteg a dokumentumok hitelességét igazolja.

Szemantikus HTML

A szemantikus HTML több, mint egy egyszerű prezentációt leíró nyelv.
A hagyományos <b>, illetve <i> tag-ek nem hordoznak szemantikus jelentést, egyszerűen csak meghatározzák, hogy a hozzájuk tartozó szövegrész hogy nézzen ki, azaz legyen vastag, illetve dőlt betűkkel szedve. A <p> tag ennél már többet jelentéssel is bír, mivel azt is jelenti, hogy a beleírt szöveg egy paragrafus, tehát összetartozó tartalommal rendelkezik.

A szemantikus tagek tehát további információkat is tartalmaznak a megjelenítésre vonatkozó utasításokon kívül. A HTML4-gyel bezárólag a legtöbb tag-nak van szemantikus jelentése, a HTML5-ben viszont minden tag-nek lesz szemantikus jelentése. Amennyiben egy tag szemantikus jelentését is ismerjük, akkor tudjuk azt helyesen, korrekt módon használni.

Néhány példa a tag-ek helytelen alkalmazására, amikor figyelmen kívül hagyjuk azok szemantikus jelentését:

- Sok web szerkesztő program illeszt be a <p>&nbsp;</p> kódot extra sorköz beillesztésére. Ennek a helyes megoldására viszont a margin stílus paramétereket kell beállítani.

- Gyakran használják a <blocquote> és az <ul> tag-eket sorok behúzására a margin stílus beállítása helyett, pedig az előző hosszú idézetek megjelenítésére, a második pedig az <li> azaz a listaelemek behúzására való.

Szemantikus Web: Bevezető
A hálózaton az információk megtalálhatók természetes nyelveken (angol, magyar, kínai,…)grafikus, multimédiás, stb. formában.Emberek számára ez meg is felel, de a gépek nem értik!Elosztott rendszerek esetén: automatikus módszerek is szerepet játszanak, a szoftver ágensek megpróbálják értelmezni az információkat, az adott célterületen precíz szóhasználat szükséges.

Szemantikus Web
Ezen a Wikioldalon a nagybetűs Szemantikus Web∞-ről beszélünk, mint a World Wide Web Consortium∞ (W3C) egyik fejlesztési területéről – az RDF∞- és OWL∞-adatformátumokról.
“A szemantikus web célja egy olyan infrastruktúra létrehozása, amely lehetővé teszi a Weben lévő adatok integrálását, a közöttük levő kapcsolatok definiálását és jellemzését, illetve az adatok értelmezését.” (Herman Iván)

Szemantikus Web
Lehetővé teszi kijelentések megfogalmazását erőforrásokról gépi feldolgozásra alkalmas formában …

Szemantikus WEB
A mai web az információt természetes nyelvekkel (angol, magyar, stb), képekkel, multimédiás eszközökkel, oldalszerkezetekkel fejezi ki. Az ember egyszerű módon képes feldolgozni ezeket, tényekre képes következtetni a részinformációkból, összefüggéseket tud alkotni belőlük. A különféle adatok vegyítését, összerendezését igénylik a weben. Az ember tehát nagyon könnyen összetudja illeszteni ezeket az információkat. A gépeknél azonban más a helyzet. A részinformációk számukra hasznavehetetlenek, nehezen ismerik fel valamiről pl. hogy az egy kép vagy hang. Az internet végső célja nem a gépek összekapcsolásából keletkező rendszer, hanem az adatok összekapcsolásából keletkező tartalomháló, és annak értelmezési képessége. Az elképzeléseket még 2001-ben vázolta fel Tim Berners-Lee néhány munkatársával a Scientific American-ben.

A szemantikus web: avagy miről is szól az internet valójában?
A szemantikus web, vagyis az internetre emelt intelligens réteg, egy globálisan skálázható web, mely segít nekünk megtalálni a számunka hasznos és érdekes tartalmak százezreit, akkora falatnak tűnik, hogy reálisan kár lenne számolni vele. A szemantikus webben a szemantikus arra utal, hogy a weben megjelenő tartalmak számítógépes műveletek segítségével nyernék el jelentésüket. Vagyis így válnának hasznos tartalommá. A hasznosság a tartalmakhoz kapcsolt metaadatok kiértékeléséből jönne létre. Ez pedig kicsit sci-fi szagú mesterséges intelligencia-elméletnek hathat elsőre.